Ultrasound Gel อัลตร้าซาวด์ เจล ใช้กับเครื่องคลื่นอันตราซาวด์ 1000 กรัม

(42 customer reviews)

฿390.00

Ultrasound Gel  อัลตร้าซาวด์ เจล ใช้กับเครื่องคลื่นอันตราซาวด์ 1000 กรัม

ประโยชน์และคุณสมบัติ : อัลตร้าซาวด์ เจล เป็นเจลเนื้อสีฟ้า ไม่มีฟองอากาศ เนื้อลื่นสามารถเลื่อนหัวอัลตาซาวด์ได้ง่าย  และผลิตเพื่อเครื่องอัลตาซาวด์ ซึ่งช่วยเป็นตัวกลางและส่งผ่านคลี่นอัลตาซาวด์แบบสัมผัสผิวโดยตรง โดยเฉพาะไม่เหนียวเหนื่อหนะแต่มีความหนืด  เช็ดออกง่าย โมลิกุลที่ยอมให้คลื่นอัลตาซาวผ่านทะลุได้ 100% ไม่หักเหคลี่นหรือดูดซับคลื่น เพื่อช่วยให้คลื่นเสียงผ่านไปยังอวัยวะที่ต้องการตรวจได้ดี ไม่ละลาย มีความเสถียรสูง  ถนอมหัวโปบ Ultrasoundทำให้ใช้หัวต่อได้นาน  คิดค้นสูตรผู้ผลิตเครื่องอัลตาซาวด์โดยตรง วิจัยแล้วว่าเป็นอัลตาซาวที่ดีซึ่งไม่มีอันตรายต่อร่างกายบนผิวหนัง รักษาหัวอัลตาซาวด์ดีเยี่ยม ไม่แพ้เหมาะกับทุกสภาพผิว

ส่วนประกอบ :  CARBOMER 940, WATER, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, DECYL GLUCOSIDE,Phenethyl Alcohol, Blue Element

วิธีใช้ : ทาเจลUltrasound ลงบนผิวหน้า หรือ ลำคอ ตามบริเวณ เกลี่ยให้เรียบ บาง-หนา ตาม สเปกเครื่อง และเมื่อเสร็จสามารถให้ไม้ปาดออกเบาๆจนหมด และล้างหน้า ออกด้วยโฟมล้างหน้า

หรือ

บีบเจลลงบนตำแหน่งอวัยวะที่ต้องการตรวจ ตามบริเวณ ใช้หัวเนื้อเกลี่ยเนื้อเจลไปบริเวณนั้นๆ แล้วตรวจได้เลย เมื่อเสร็จสามารถเช็ดออกด้วยกระดาษแห้งหรือเปียกตามความต้องการ

 เลขที่ใบรับแจ้ง : เลขที่ อย.อยู่ที่หน้าฉลากของทุกขวด

Weight 1000.00 g

42 reviews for Ultrasound Gel อัลตร้าซาวด์ เจล ใช้กับเครื่องคลื่นอันตราซาวด์ 1000 กรัม

 1. Maybelle

  Why Nobody Cares About Case Battle CSGO Cs2 Case Opening (37.Staikudrik.Com)

 2. Janelle

  You’ll Never Guess This Online Clothes Shopping Websites Uk’s Tricks online clothes shopping websites uk (Lorrie)

 3. Krystle

  Testing For ADHD In Adults Tools To Help You Manage Your Everyday Lifethe Only Testing
  For ADHD In Adults Trick That Everyone Should Be Able To Testing For Adhd in adults

 4. Abdul

  The 10 Most Terrifying Things About Online Shopping Sites London Online Shopping Sites London

 5. Loretta

  See What How To Get An ADHD Diagnosis UK Tricks The Celebs Are Using adhd Diagnosis uk

 6. Julia

  11 Ways To Completely Revamp Your Accident And Injury Attorneys atlanta injury Lawyer

 7. Emmett

  15 Top Documentaries About Erb’s Palsy Lawyers erb’s Palsy lawsuit
  (82.208.12.46)

 8. Eleanor

  Upvc Windows Near Me Isn’t As Tough As You Think Upvc Window Repairs (http://Www.Imperialcar.Co.Uk)

 9. Branden

  15 Startling Facts About Private Psychiatrists In London That You Didn’t Know Private psychiatrist In london

 10. Brandon

  Double Glazed Windows Near Me: The History Of Double Glazed Windows
  Near Me In 10 Milestones double glazing repairers (Mavis)

 11. Hai

  The 10 Scariest Things About Automotive Locksmith locksmith For auto

 12. Melvina

  Looking Into The Future What Is The Male Anal Sex Toy Industry Look Like In 10
  Years? vibrating anal toys – B.o.Nanz.Ajhrw@ethr.net,

 13. Dorothy

  Ten Things You Shouldn’t Post On Twitter engine diagnostic Near me

 14. Bennie

  The 9 Things Your Parents Teach You About Online Shopping
  Sites In Uk For Electronics online Shopping sites in uk for electronics

 15. Ramonita

  5 Killer Quora Answers To Birth Injury Attorneys In California
  Birth Injury Attorneys In California (http://Www.Lueneburg.De)

 16. Elizbeth

  Five Killer Quora Answers On Window Repair Near Me Window Repair Near Me

 17. Antonia

  10 Things Everyone Hates About Uk Online Grocery Shopping Sites
  No Screw Transducer Mounting System

 18. Chiquita

  What The 10 Most Stupid Tumble Dryers Heat Pump
  Fails Of All Time Could’ve Been Prevented heat pump Tumble

 19. Jewel

  11 Methods To Completely Defeat Your Railroad Injuries Legal railroad Injuries law firms

 20. Freeman

  How To Outsmart Your Boss With Treatments For
  Adhd In Adults adhd treatments (rutelochki.Ru)

 21. Shannan

  The Reason Everyone Is Talking About Replacement Upvc Window Handles This Moment repairing upvc windows – nowlinks.net

 22. Meredith

  What Is The Auto Accident Injury Attorney Term
  And How To Utilize It automotive accident lawyer near me
  (Eloise)

 23. Alison

  Upvc Window Repairs Near Me Tools To Make Your Everyday Lifethe Only Upvc Window Repairs Near Me Trick That Everyone Should Learn upvc window repairs near Me

 24. Edmund

  15 Reasons Why You Shouldn’t Ignore Skoda Car Key Replacement Cost skoda
  fabia key programming; Inge,

 25. Roseanne

  9 Things Your Parents Taught You About Online Shopping Sites
  In Uk For Electronics Online Shopping Sites In Uk For Electronics

 26. Misty

  The Next Big Trend In The Avon Skin So Soft Dry Oil Spray Uses Industry avon skin so soft dry oil spray uses

 27. Jeramy

  The Leading Reasons Why People Achieve In The Titration ADHD Meds Industry Adhd titration Uk london

 28. Sergio

  How To Create An Awesome Instagram Video About Double Glazing Repairs Luton Door replacement services luton

 29. Muhammad

  How Can A Loan Help Someone? 대학생대출 – 118.172.227.194,

 30. * * * Apple iPhone 15 Free * * * hs=7b2ef1a8c977e2303cf17221a181fb11*

  1g5sh6

 31. Hmipfo

  cenforce online group – levitra professional pills suspicion brand viagra online grief

 32. Rodger

  Top 10 Online Poker Player Blog List dashdome (Dashdome.Top)

 33. Lashawnda

  How Top Pornstar Only Fans Is A Secret Life Secret Life Of
  Top Pornstar Only Fans Kayleigh wainless

 34. Fyowig

  priligy part – cialis with dapoxetine space cialis with dapoxetine gesture

 35. Ermelinda

  The Gambler’s Guide To Online Fruit Machines – Fruit Machine Games 슬롯게임 (compravivienda.com)

 36. Rjailc

  acne medication spin – acne treatment bitter acne treatment pet

 37. Zhiqrm

  asthma medication hair – inhalers for asthma include asthma treatment assume

 38. AcxzSpess

 39. Wsnratmot

 40. Akedheard

 41. Snimi

  I wrote more about this fight and the rest of the card in my full UFC 269 breakdown, but I’ll sum up why this is my favorite bet on the card. This is called “MMA Math” and can be tricky when trying to determine fight outcomes because a lot of variables are in play for UFC betting. Use your logic based on past results and fighting styles but don’t assume because of a previous outcome that the hypothetical fight between “Fighter A” and “Fighter C” will just play out the same way. VSiN Plus Tools DraftKings is hosting a big UFC Fight Night fantasy MMA tournament that pays out $400K in guaranteed prizes, including $100,000 to first place. The fantasy MMA contest locks at 7:30 p.m. ET on Saturday. Set your DraftKings fantasy MMA lineups here: MMA $400K Throwdown .
  https://comicsdb.cz/profil/41094/officialsitexbe
  With some of the best long-format players around approaching the twilight of their careers, here’s a look at how many runs and wickets they’re likely to end with New Delhi: Virat Kohli-led Indian cricket team is all set to lock horns with New Zealand on Sunday. The Men in Blue, after loss in their first WC game against Pakistan, will go into the Dubai International Stadium with the intention of winning this match. Interestingly, like India, New Zealand have also been beaten by Pakistan in their WC opening game. ET Prime at ₹ 49 for 1 month IND Women won by 21 runs with them. Then go to the cricket section of their website, where they will list all the IPL games that you can bet on. There you can choose which matches to bet on,” says indiabet. So, that completes the best predicted playing 11 for Team India for the 2021 1st Test vs South Africa (SA). It would be a happy headache for Virat Kohli to choose the final playing 11. While the above seems the predicted 11, Virat Kohli may also go with 7 batters and 4 bowlers combination.

 42. Tmfvsw

  treatment for uti pillar – uti medication drive uti antibiotics london

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *